Životopis

poslední změna: 26. 9. 2012

Pracovní zkušenosti

2011 – Asistent auditora ve společnosti PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.
2008 – 2011 Odborný pracovník výzkumu a vývoje v laboratoři ultrazvukových metod při Ústavu termomechaniky Akademie věd ČR.
2007 – 2011 Vedení cvičení na FJFI k předmětům Matematická analýza 1 (01MA1) a Matematická analýza B 2 (01MAB2).

Vzdělání

2010 – Doktorské studium na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské při Českém vysokém učení technickém v Praze.
2007 – 2010 Magisterské studium v zaměření matematické modelování na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské při Českém vysokém učení technickém v Praze.
Ukončeno státní závěrečnou zkouškou z předmětů Funkcionální analýza, Stochastické procesy a Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika – obdržen titul „Ing.”
2004 – 2007 Bakalářské studium v zaměření matematické modelování na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské při Českém vysokém učení technickém v Praze.
Ukončeno státní závěrečnou zkouškou z předmětu Matematická analýza a lineární algebra – obdržen titul „Bc.”
2000 – 2004 Gymnázium Mikuláše Koperníka v Bílovci, třída se zaměřením na matematiku.
Ukončeno maturitou.